Navigácia

Streda 5. 10. 2022

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 

Novinky

 • Aj tento školský rok 2022/2023 vo štvrtok 29.09.2022 a v piatok 30.09.2022 absolvovali naši prváci a tretiaci Testovanie pohybových predpokladov. Počas celého dopoludnia si žiaci overovali svoje zručnosti v rôznych športových disciplínach. Najviac sa zabavili pri vlajkovej naháňačke. Športu zdar!

 • Milí rodičia a žiaci,

  od pondelka 03.10.2022 začíname ZBER STARÉHO PAPIERA. Zviazané noviny, časopisy, letáky a kancelársky papier môžete nosiť od 7:00 do 16:00 k bočnému vchodu školy. Papierové kartóny sa nezbierajú!

 • Od roku 2001 sa každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Naši žiaci si tento deň pripomenuli návštevou divadelného predstavenia pod názvom Tisíc a jedna stories. Celé predstavenie sa odohrávalo len v anglickom jazyku.

  Ďakujeme Obecnému úradu Mestečko za poskytnutie vhodných priestorov pre divadelné predstavenie.

 • V stredu 14.09.2022 o 15:30 h. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie na veľkej chodbe v budove základnej školy. Po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia.

 • Milí rodičia a žiaci,

  ak máte doma staré nefunkčné mobilné telefóny a neviete, čo s nimi, prineste ich do školy do 02. novembra 2022. Ide o celoslovenskú súťaž, ktorá prebieha v rámci Recyklohier. Žiaci, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov, budú odmenení.

 • Milí rodičia a žiaci,

  aj v tomto školskom roku 2022/2023 pokračujeme v projekte Recyklohry, ak máte doma starý a nefunkčný drobný elektroodpad [žehlička, nabíjačka, rádio, fén, .... a baterky], možete ich priniesť do školy. Za nazbierané a odvezené množstvo elektroodpadu dostaneme body, ktoré vymeníme za potrebné učebné pomôcky z katalógu Recyklohier.

 • Vážení rodičia,

  ktorí ste na konci školského roka 2021/2022 prejavili záujem o domáce Ag samotesty pre svoje deti, môžete si ich prísť prevziať ku hlavnému vchodu školy:

  -v utorok 06.09.2022 v čase od 7:00 - 8:30 a od 12:00 - 15:30

  -v stredu 07.09.2022 v čase od 7:00 - 8:30 a od 12:00 - 15:30

  Podmienkou nástupu žiaka do školy 05.09.2022 je predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti /Príloha č. 1/, ktoré zákonný zástupca vyplní elektronicky cez EduPage alebo ho žiak odovzdá v papierovej podobe triednej pani učiteľke.

 • Milí rodičia a žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. na veľkej chodbe školy.

  Pri nástupe žiakov do školy 5. septembra 2022 je rodič povinný odovzdať škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1). Vyhlásenie rodič vyplní elektronicky cez Edupage alebo ho žiak odovzdá pri vstupe do budovy školy v papierovej podobe.

  Prihlasovanie na stravu bude možné od pondelka 5.9.2022 u vedúcej školskej jedálne.

  Školská jedáleň a školský klub detí bude fungovať od utorka 6. septembra 2022.

 • Prihlásiť žiaka na stravu v ŠJ je možné od 05.09.2022 osobne alebo telefonicky na tel.čísle 0910 499 094 do 13:30 hod.

  Strava v ŠJ bude žiakom ZŠ podávaná od utorka 06.09.2022. Prihlasovacie údaje žiakov zostávajú nezmenené. V prípade straty údajov je potrebné si ich prísť vyzdvihnúť do školskej jedálne 05.09.2022.

  Link: https://www.zszariecie.edupage.org

  Stravné za mesiac september a október + réžiu je treba uhradiť do 20.09.2022 na číslo účtu SK79 0200 0000 0018 8271 2556 nasledovne:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Záriečie 136
 • +421 0424692113
  mobil: 0905 850 164

Fotogaléria