Navigácia

Nedeľa 25. 7. 2021

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 

Novinky

 • UPOZORNENIE ZRIAĎOVATEĽA k dotácií stravy pre žiakov ZŠ

  v školskom roku 2021/2022


  V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.
  Pre urýchlený proces posúdenia informujeme zákonných zástupcov oprávnených detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“), ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021, aby čo možno najskôr, najneskôr do 30.7.2021 priniesli na Obecný úrad v Záriečí dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

 • Pomôcky na nový školský rok si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej stránky TU .

  https://www.daffer.sk/16017

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

  Víťazka Barbora Žiaková, žiačka 7. triedy nás úspešne reprezentovala v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a umiestnila sa na 3.mieste v 3.kategórii.

 • Od 24. 6. 2021 budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 vyučovacích hodín.
  Obedy: 1. stupeň - od 11.20 do 12.00 hod.
  2. stupeň - od 12.00 do 12.40 hod.
  ŠKD - od 12.40 hod.

  30. 6. 2021- odovzdávanie vysvedčení, zhodnotenie školského roka - slávnostne v triedach s triednym učiteľom.
  Obed sa bude vydávať od 9.30 do 11.00. Žiaci z ŠKD pôjdu na obed o 11.30 hod.

  Kto nebude mať o stravu záujem, je potrebné si obed odhlásiť čo najskôr.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úprava parku.

  Siedmaci a ôsmaci splnili požiadavku pána starostu a s pani učiteľkami upravili prostredie obecného parku.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Púpavový med.

  Začiatkom mája sa všetky lúky rozžiarili žltými kvetmi púpavy, a tak sa štvrtáci rozhodli, že si na hodine prírodovedy uvaria púpavový med. A aký bol ich výsledok? No predsa sladký a chutný.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiačka učiteľkou.

  Aj žiaci dokážu byť skvelými učiteľmi. Presvedčila nás o tom Paulínka Nováková, žiačka 4. triedy. Vďaka hre, ktorú sama pripravila, si žiaci zopakovali učivo z vlastivedy.

 • Základná umelecká škola Púchov

  vyhlasuje

  PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

  pre školský rok 2021/2022

  Elokované pracovisko

  ZÁRIEČIE

  1. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.

  Výtvarný odbor - Je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky)

  Hudobný odbor- spev, hra na klavír, husle, zobcovú flautu, priečnu flautu,klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu

  Prijímacie skúšky prebehnú v priestoroch Základnej školy v Záriečí.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Farbenie kvetov .

  Chystáte rodinnú oslavu a nezohnali ste kvety vo farbe výzdoby? Nezúfajte, ale nechajte sa inšpirovať žiakmi našej školy. Na prírodovede pretvorili biele kvety do pestrých farieb. Svoje tajomstvo vám radi sami prezradia.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítame radi.

  Vďaka projektu "Čítame radi 2" sa fond našej žiackej knižnice rozrástol o 106 kníh v hodnote 800€. Čitateľ si môže vybrať z bohatej ponuky literárnych žánrov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Záriečie 136
 • +421 0424692113
  mobil: 0905 850 164

Fotogaléria